Heda vann upphandling till Trafikverket

Heda har vunnit upphandlingen av områdesskydd omfattande fyra av fem regioner i Sverige till Trafikverket. Vunna regioner är Syd, Väst, Mitt och Öst/Stockholm. Heda befäster ytterligare sin ställning som Sveriges största leverantör av områdessäkerhet.