Heda godkänd enligt ISO 45001:2018

“Heda Skandinavien arbetar dagligen med att förbättra våra ledningssystem och deras verkan. Ett led i detta arbete är att certifiera ledningssystemen enligt ISO standard. Vi har nu förutom våra tidigare certifikat för kvalitet ISO 9001:2015 och Miljö ISO 14001:2015 även certifierat oss för Arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018”…

Effekter och åtgärder med anledning av Coronaviruset, COVID-19

Heda bevakar löpande hur Coronaviruset, COVID-19, påverkar oss och vår omvärld. Vi följer myndigheternas råd och riktlinjer och genomför riskanalyser för att på bästa sätt bedöma och ha beredskap för hur situationen kan påverka oss. Medarbetare Vår högsta prioritet är att trygga våra medarbetares hälsa och säkerhet. För att…