Amerikanskt mjukvaruföretag väljer Heda som leverantör av teknisk säkerhet.

Mjukvaruföretag i allmänhet och amerikanska i synnerhet har högt ställda krav på teknisk säkerhet. Därför är vi på Heda extra stolta att vi fått förtroendet att leverera ett nytt, säkert och användarvänligt säkerhetssystem. Leveransen består av ett integrerat säkerhetssystem för kameraövervakning, passagekontroll och inbrottslarm som installeras i kunden befintliga IT-miljö.