Heda Security förvärvar Syd Stängsel AB och stärker ytterligare positionen som Sveriges största och enda rikstäckande företag inom områdessäkerhet

Heda Security förvärvar Syd Stängsel AB och stärker ytterligare positionen som Sveriges största och enda rikstäckande företag inom områdessäkerhet

Heda Security, Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet, fortsätter sin snabba tillväxt. Under 2018 förvärvades Heab Stängsel AB, år 2019 köptes Upplands Stängsel AB och nu förvärvas Syd Stängsel. Det innebär att Heda nu omsätter drygt 340 miljoner kr och har 150 anställda. Heda Security har tecknat…