Heda är nu även certifierad anläggarfirma brandlarm

Heda är nu även certifierad anläggarfirma brandlarm

Vi kan nu även titulera oss certifierad anläggarfirma brandlarm. Vi är sedan tidigare redan godkänd anläggarfirma inbrottslarm och CCTV. Det innebär att vi kan leverera certifierade brandlarmanläggningar i enlighet med Svensk Brand och säkerhetscertifiering till våra kunder. Kraven omfattar kvalitetssäkring i alla steg från projektering, materialinköp till dokumentation och avprovning…